Word loempiaan

Het Loempia-imperium is een licht vertekend keizerrijk zonder residentie of thematische grenzen. Dankzij voortdurende herverkaveling regeert de schijn langs gebogen zichtlijnen dit naar believen territorium. Het is een toevluchtsoord voor twijfelaars zonder diploma, onderzoekers met dyslexie, permanent verrukten, ontheemden uit overtuiging en al het andere gespuis dat de holle wegen vermijdt. Langs het hemelgewelf, een projectiescherm van suiker, trekken hersenschimmen een lange neus naar gemeenplaatsen achter de horizon, ontregelen de opeenvolging van licht en donker en beregenen het pas gewiede bed van de dromer. Op een molshoop buiten proportie, de enige aanwijsbare locatie, bestuurt de keizer de centrale leugenbank volgens vrolijke verdienmodellen. Daar regelt hij de ontginning van uw wildernis zonder bestrijdingsmiddelen, de indijking van uw teleurstellingen en de lancering van uw hartstochten. Onder het motto:

Werp mij een stok toe

en ik breng u een bloeiende hengel

Henk van Bruggen